Dane techniczne

Lotnisko kodu 4D wyposażone na podejściu podstawowym  w ILS kat. II ( wraz ze światłami odejścia i urządzeniami Meteo dla kat. I), na podejściu pomocniczym system świetlny uproszczony

Droga startowa długości 2520 m i szerokości 45 m + 2 x 7,5 m (droga kołowania: długość 201 m, szerokość 38 m)
Płyta postoju samolotów dla 5 samolotów kodu C z możliwością zamiennego ustawiania samolotów kodu D ( na 4 samoloty ) – ze stanowiskiem odladzania samolotów ( dla kodu D)
Wyposażenie nawigacyjne: ILS/DME,  DVOR/DME
Na obu końcach drogi startowej płaszczyzny do zawracania samolotów
Parking na ok. 1000 miejsc
Przewidziana lokalizacja wieży i służb funkcjonowania ruchu lotniczego ( kontrolerzy wieżowi)
Kategoria ochrony ppoż lotniska: 7
Własna obsługa płytowa samolotów (utrzymanie zimowe – odladzanie, odśnieżanie pasa i samolotów) oraz obsługa naziemna pasażerów
Własna dystrybucja paliwa lotniczego
W terminalu – końcowa stacja szynobusu
Możliwość jednoczesnej odprawy 4 samolotów klasy B 737-800, A 320