Rozbudowa

Aktualizacja 07-11-2018

Prace na obiekcie prowadzone są zgodnie z założonym i uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem. Obecne zaawansowanie prac to 70 %. Zakończenie głównych robót budowlanych planowane jest na połowę grudnia. Następnie rozpocznie się procedura odbiorów jakościowych obiektu.

Aktualizacja 14-03-2018

Port Lotniczy Lublin podpisał w dniu 13-03-2018 umowę z firmą STRABAG, która rozbuduje terminal pasażerski. Projekt zakłada przebudowę istniejącego i budowę nowego skrzydła. Prace obejmą prawie 2 200 m². Realizacja inwestycji, łącznie z odbiorami technicznymi, potrwa do marca 2019 r. Koszt to 10,6 mln zł netto.

Aktualizacja 12-07-2017

Ogłoszony w kwietniu tego roku przetarg na przebudowę i rozbudowę budynku terminala pasażerskiego w Porcie Lotniczym Lublin został unieważniony. Wszystko z powodu przekroczenia przez jedynego oferenta (firma Budimex) zakładanego budżetu o blisko 4 miliony złotych. Prawdopodobny termin realizacji inwestycji został ustalony na 3 bądź 4 kwartał 2018 roku.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych, Port Lotniczy Lublin S.A rozpoczął postępowanie w nowej formule. zgodnie z regulaminem wewnętrznym sektorowym spółki rozpoczęto bezpośrednie negocjacje z firmami.

Jak poinformował nas rzecznik PLL Pan Piotr Jankowski do rozmów zaproszone zostało 6 podmiotów. Negocjacje już się rozpoczęły i w ciągu miesiąca firmy mają otrzymać wezwania do składania ofert. Zarząd spółki po zapoznaniu się z nimi podejmie decyzję co do dalszych kroków.

Aktualizacja 02-12-2016

Projekt rozbudowy terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Lublin zakłada przebudowę istniejącego i budowę nowego skrzydła. Zakres prac dotyczy powierzchni prawie 2200 m2. Dzięki temu znacznie poprawi się przepustowość oraz komfort użytkowania. Oddanie nowej części terminala do użytku planowane jest przed sezonem letnim 2018 roku. Koszt inwestycji to 5,5 mln zł. Warto w tym miejscu dodać, iż że jeszcze na etapie budowy lotniska Unia Europejska, obawiając się niskiej frekwencji, nakazała zmniejszenie terminala z planowanych 22 000 m kw. do 11 000 m. kw.

Wygląd docelowy terminala pasażerskiego od strony płyty postojowej
Wygląd docelowy terminala pasażerskiego od strony płyty postojowej

Rozbudowa terminala podyktowana jest przede wszystkim koniecznością zwiększenia przepustowości hali odlotów Non-Schengen, co jest konsekwencją wzrastającego ruchu lotniczego. Ten rok pod względem liczby obsłużonych pasażerów jest dla nas bardzo dobry. Zawarte porozumienia długoterminowe z naszymi przewoźnikami stanowią podstawę do prognozowania stabilnego wzrostu w kolejnych latach. Do ich realizacji niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej przepustowości wszystkich elementów infrastruktury naszego lotniska – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Wójtowicz.

Przebieg procesu rozbudowy możecie prześledzić na przygotowanym przez nas materiale video opracowanym na podstawie materiałów PLL :

Pod rozbudowę przeznaczono teren przy wschodnim skrzydle istniejącego terminala (w kierunku bazy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej). W hali zlokalizowane będą m. in. poczekalnia odlotowa dedykowana dla pasażerów strefy Schengen wraz z wyjściami dla pasażerów, nowy punkt kontroli bezpieczeństwa, pomieszczenia służbowe Służby Ochrony Lotniska, Służby Celnej, Służby Granicznej, poczekalnie komercyjne, salonik „business lounge” dla pasażerów strefy Schengen, toalety i pomieszczenia techniczne.

Rozbudowana część terminala będzie miała długość – 34,8m; szerokość – 61,8m oraz wysokość – 8m.Istniejąca hala odlotów zostanie dostosowana w całości do obsługi ruchu Non-Schengen wraz z nowymi stanowiskami kontrolerskimi Straży Granicznej. Ciekawostką jest dostosowanie nowego skrzydła do ewentualnego zniesienia strefy Schengen poprzez zabezpieczenie miejsca pod stanowiska kontrolerskie Straży Granicznej przed wejściem do całości nowego ciągu komunikacyjnego dla pasażerów odlatujących.

Autorami koncepcji rozbudowy jest Pracownia ARE Stiasny&Wacławek, która zaprojektowała już obecny terminal Portu Lotniczego Lublin.

Nowe inwestycje w Porcie Lotniczym Lublin