Terminal

Liczący 11 tys. metrów kwadratowych terminal składa się z trzech skrzydeł. Zbiegają się one w głównej jego przestrzeni, którą tworzy hala odlotów z centralnie umieszczoną strefą odprawy bagażowo-biletowej. W skrzydle zachodnim ulokowana jest strefa przylotów, a we wschodnim strefa odlotów. Skrzydło południowe zajmuje przystanek kolejowy i towarzyszące mu pomieszczenia biurowe przeznaczone dla administracji lotniska oraz służby celnej i granicznej.

Projekt przewiduje możliwość dalszej rozbudowy terminala. Zrealizowana w pierwszej fazie wielkość terminala, zgodnie z zachowaniem przepisów, ma umożliwić bezkolizyjną obsługę ruchu pasażerskiego do 1 mln pasażerów rocznie.

Cała strefa odlotów ma charakter przestrzeni otwartej.  Znajduje się tu także będzie strefa kontroli bezpieczeństwa i odprawy celnej oraz strefa komercyjno-cateringowa w formie pasażu handlowego.

Zaprojektowano dwie główne poczekalnie odlotowe: dla odlotów strefy Schengen i strefy non Schengen. W strefie odlotów oraz przyległych pomieszczeniach komercyjno-cateringowych może przebywać 400 osób.

Ze strefy poczekalni podróżni przechodzą w kierunku lotniska przez strefę bramek – boardingu. Każdej z bramek towarzyszy podwójne stanowisko rejestracji kart pokładowych. Umożliwia to stworzenie osobnych wyjść dla klasy ekonomicznej i business lub utworzenie przejść priorytetowych. Bramki wyprowadzają podróżnych na zewnątrz.

W zachodniej części terminala usytuowana jest strefa przylotów, a w niej wielofunkcyjna, obszerna hala odbioru bagażu ze strefą kontroli paszportowej. W hali, która posiada dwa wejścia od strony płyty lotniska (strefa Schengen i non Schengen)  znajduje się karuzela wydawania bagażu. Po odbiorze bagażu podróżni kierują się do wyjścia.

W tej strefie umieszczono także pomieszczenia wizowe i kantor wymiany walut. W strefie przylotów i  przyległych pomieszczeniach będzie mogło przebywać nawet 650 osób.

W części południowej terminala znajduje się przystanek kolejowy oraz wyjścia na parkingi dla samochodów osobowych. Przejście na perony możliwe jest także poprzez strefę komercyjną usytuowaną wzdłuż przystanku oraz bezpośrednio (bez konieczności wchodzenia do wnętrza terminala) z rejonu parkingów zewnętrznych i przystanków autobusowych. W tej strefie będzie może przebywać ok. 300 osób.

Ilość bramek w terminalu:

1/odprawa biletowo-bagażowa (check-in)

12 kiosków check-in
7 check-in na odprawie bagażu rejestrowanego + 1check-in automatyczny

2/ kontrola wizowa (odprawa paszportowa poza Unię Europejską)
odloty – 2 stanowiska
przyloty – 2 stanowiska

3/ kontrola bezpieczeństwa (security)

odloty:
2 punkty kontroli bezpieczeństwa bagażu podręcznego i pasażerów
1 punkt kontroli bezpieczeństwa bagażu ponadgabarytowego
system kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego + kontrola celna

przyloty:
2 punkty kontroli celnej

1 punkt kontroli bezpieczeństwa dla personelu lotniskowego oraz towarów przeznaczonych do pomieszczeń komercyjnych w strefie zastrzeżonej terminalu (piwnica)

4/ kontrola dokumentów (kraje Unii Europejskiej)

do strefy Schengen nie przewiduje się, chociaż istnieje możliwość kontroli poprzez jedno stanowisko obsługujące Non Schengen

dla pasażerów spoza strefy Shengen odlatujących z Polski (wówczas port jest granicą państwa)- 2 punkty kontroli

5/ boarding (ilość gate’ów)
2 bramki do strefy Schengen
2 poza strefę Schengen