Bezpieczniej na lubelskim lotnisku – ILS CAT II już działa

0
1284
Egzotyczne wakacje

Zwiększony ruch pasażerski oraz liczba operacji lotniczych sprawiły, że Port Lotniczy Lublin będzie miał ILS wyższej  kategorii. 25 sierpnia w Warszawie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się oficjalne wręczenia certyfikatu, uprawniającego do operowania w CAT II. Certyfikat na ręce prezesa Portu Lotniczego Lublin Krzysztofa Wójtowicza wręczył wiceprezes ULC Piotr Goździk.

20140425_115015_1
Już w 2015 roku PLL przekazał do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wstępną deklarację o podwyższeniu kategorii systemu ILS.  W lutym tego roku Urząd Lotnictwa Cywilnego otrzymał oficjalny wniosek w tej sprawie. Port musiał wykonać niezbędne uzupełnienia w oświetleniu drogi startowej oraz przeszkolić pracowników do pracy w warunkach obowiązywania na lotnisku ILS kategorii II.
Certyfikat wprowadza w pełni do użycia instrukcję, dotyczącą wykonywania operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności. Umożliwia to wykonywanie na lotnisku operacji lądowania z użyciem ILS CAT II oraz operacji startu przy ograniczonej widzialności nie mniejszej niż 350 m widzialności wzdłuż drogi startowej. Lądowania będą mogły się odbywać przy podstawach chmur nie niższych niż 30 m.
Jest to duży sukces Portu Lotniczego Lublin, który mimo krótkiego czasu funkcjonowania stał się piątym lotniskiem w Polsce umożliwiającym lądowanie samolotów z użyciem ILS CAT II. Port Lotniczy Lublin, aby uzyskać certyfikat dla działań w warunkach ograniczonej widzialności, musiał spełnić szeregu wymogów, których celem jest zagwarantowanie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa, pomimo warunków niepozwalających na nadzorowanie operacji za pomocą kontroli wzrokowej.

Dzięki zaangażowaniu pracowników naszego portu i czasowi poświęconemu na udział w przygotowaniach formalnych, ustalaniu i poprawianiu procedur, szkoleniach, wdrażaniu opracowanych procedur oraz samym procesie kontroli audytorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego na terenie portu, a wreszcie udział w prawie 60 testach nasz port dołączył do elitarnego grona najbezpieczniejszych lotnisk w Polsce – dodaje prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Wójtowicz. Dzięki ILS kategorii drugiej lubelskie lotnisko jest gotowe do funkcjonowania w warunkach ograniczonej widzialności, osiągając kolejny etap rozwoju.

Leave a Reply