Raport z rozbudowy Portu Lotniczego Lublin – stan zaawansowania prac 70%

0
2108
autorstwo zdjęcia Pan Tomasz Kozyra
Egzotyczne wakacje

Proces rozbudowy Portu Lotniczego Lublin rozpoczęty w drugim kwartale tego roku zbliża się ku zakończeniu. Postanowiliśmy zwrócić się do generalnego wykonawcy tej inwestycji firmy Strabag i zapytać o przebieg prac oraz ich terminowość. Zapraszam do zapoznania się z wypowiedzią rzecznika firmy Pani Anny Cembrzyńskiej :

Prace na obiekcie prowadzone są zgodnie z założonym i uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem. Obecne zaawansowanie prac to 70 %. Prowadzone są prace wykończeniowe i instalacyjne ostatnich elementów. Trwa szklenie fasady północnej od strony płyty lotniska. W ciągu najbliższych 10 dni rozpoczęte zostaną prace w lokalach Najemców.
Zakończenie głównych robót budowlanych planowane jest na połowę grudnia. Następnie rozpocznie się procedura odbiorów jakościowych obiektu.

Zapytaliśmy również Strabag o specyfikę prac prowadzonych na terenie Lublin Airport, która wiąże się z obostrzeniami i specjalnymi wymaganiami.

Praca na tego typu obiekcie charakteryzuje się specjalnymi wymaganiami dla Wykonawcy. Wynika to z faktu, że prace prowadzone są na funkcjonującym cały czas obiekcie, gdzie stale odbywa się ruch pasażerów. Dodatkowo obiekt podlega pod służby celne i lotniskowe. Dlatego wszelkie prace ingerujące w istniejący obiekt lub wykonywane na styku obiektów, wymagają odpowiedniego uprzedzenia o rozpoczęciu prac oraz nadzoru służb. Pracownicy nadzoru Strabag byli zobowiązani do udziału w stosownych szkoleniach i uzyskania uprawnień, pozwalających na poruszanie się i prowadzenie prac w strefach zamkniętych lotniska (poza strefą odpraw).

Umieszczone we wpisie zdjęcia zostały wykonane i udostępnione przez Pana Krzysztofa Wiśniewskiego oraz Pana Tomasza Kozyrę (zdjęcie wykonane z powietrza).

Leave a Reply